Η Συνδιάσκεψη

Η περίοδος των αιτήσεων έχει λήξει.
Σας ευχαριστούμε
Η περίοδος των αιτήσεων έχει λήξει.
Σας ευχαριστούμε
Η περίοδος των αιτήσεων έχει λήξει.
Σας ευχαριστούμε
Η επετειακή 30ή Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής είναι μια μοναδική εκδήλωση που θα συγκεντρώσει περισσότερους από 150 νέους από την Ευρώπη στη Θεσσαλονίκη, cough
από την 19η έως την 21η Δεκεμβρίου 2014. Οι συμμετέχοντες θα γνωριστούν, θα συζητήσουν επίκαιρα θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής, θα εκφράσουν τις απόψεις τους και θα βιώσουν μια εμπειρία μη τυπικής και άτυπης μάθησης, με έμφαση στην ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη.

Πληροφορίες σχετικά με τις “Εθνικές Συνδιασκέψεις Επιλογής” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος

Η συνδιάσκεψη έχει διάρκεια 3 ημερών. Στο πλαίσιό της, οι μαθητές θα ασχοληθούν στις Επιτροπές τους με διαφορετικά θέματα ευρύτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Κάθε μαθητής μετά την επιβεβαίωση της συμμετοχής, θα λάβει ενημερωτικό e-mail με οδηγίες για να δηλώσει τα βιογραφικά στοιχεία του και την επιτροπή της Επιλογής του κάνοντας παράλληλα προετοιμασία πάνω στο προεπιλεγμένο θέμα μέχρι την ημέρα της Συνδιάσκεψης.

Γλώσσα εργασίας της Συνδιάσκεψης είναι η αγγλική.

Δομικά Στοιχεία:

Την πρώτη ημέρα, οι συμμετέχοντες από τις αποστολές των σχολείων (delegates) χωρίζονται σε επιτροπές (committees) και μέσα από δραστηριότητες γνωρίζονται μεταξύ τους (teambuilding) και δένονται σαν ομάδα. Τη δεύτερη μέρα διεξάγονται οι συζητήσεις στις επιτροπές (committee work), οι οποίες καταλήγουν ομόφωνα σε ένα Ψήφισμα (Resolution) ανά επιτροπή. Την τρίτη μέρα παρουσιάζονται στην Ολομέλεια (General Assembly) τα Ψηφίσματα όλων των επιτροπών και ακολουθεί διάλογος με βάση αυτά, ώστε να επικυρωθούν ή όχι από το σύνολο των delegates.
Όσα ψηφίσματα εγκριθούν από την Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης θα αποτελέσουν τις προτάσεις των νέων μαθητών και θα αποσταλούν από το Ε.Κ.Ν.Ε σε πολιτικούς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

What makes an EYP session


Στόχος:

Οι προαναφερθείσες διαδικασίες που ακολουθούνται προσομοιώνουν τις εργασίες που διεξάγονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στη διάρκεια του συνεδρίου ο μαθητής αντιλαμβάνεται την αξία του λόγου, την αξία της ομάδας αλλά και την αξία του κάθε μέλους σε μια ομάδα. Ενθαρρύνεται η ενεργός συμμετοχή του καθώς δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο να ακουστούν όλες οι απόψεις και ιδέες σχετικά με κοινωνικό-πολιτικές πρωτοβουλίες. Παράλληλα ο κάθε ομιλιτής θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με νέους από διάφορα μέρη της Ευρώπης ανταλάσσοντας απόψεις και κάνοντας φιλίες που συχνά αντέχουν στο χρόνο.

Σε όλους τους συνέδρους χορηγείται δίπλωμα συμμετοχής. Αντίστοιχο δίπλωμα παραδίδεται και στα σχολεία.

Αξίζει να σημειωθεί:

Οι επτά (7) συμμετέχοντες με την καλύτερη παρουσία στην Εθνική Συνδίασκεψη Επιλογής θα αποκτήσουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην 77η Διεθνή Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων (European Youth Parliament/Schwarzkopf-Foundation, EYP/SF) που θα πραγματοποιηθεί στο Κίεβο της Ουκρανίας το φθινόπωρο του 2014. Η Σύνοδος αυτή αποτελεί μία από τις τρεις (3) Διεθνείς Συνόδους που γίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων κάθε χρόνο σε διάφορα μέρη της Ευρώπης.

Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων θα γίνει από τους προέδρους των επιτροπών καθώς και από κριτική επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από διακεκριμένα μέλη του σωματείου μας από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η συμμετοχή στα στάδια της Συνδιάσκεψης συνεπάγεται αποδοχή των όρων και των διαδικασιών, όπως αυτά περιγράφονται στις προσκλήσεις που αποστέλονται προς τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πριν την έναρξη των συνεδρίων του ΕΚΝΕ.

Η αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση τυχόντων προβλημάτων ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Ν.Ε

> 16σέλιδο booklet με πληροφοριες για την ιστορία και τις δράσεις του σωματείου μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.