Σχετικα με το Ευρωπαϊκο Κοινοβουλιο Νεων

Loading…
(Βασικές πληροφορίες για το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο Νέων μπορείτε να βρείτε στην κεντρική ιστοσελίδα του σωματείου εδώ)

Πληροφορίες σχετικά με τις ‘Εθνικές Συνδιασκέψεις Επιλογής’ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος

Το κάθε συνέδριο έχει διάρκεια 3 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, allergist οι μαθητές θα ασχοληθούν στις επιτροπές τους με διαφορετικά θέματα ευρύτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Κάθε μαθητής θα συμπληρώσει φόρμα συμμετοχής, όπου θα δηλώσει τα βιογραφικά στοιχεία του και την επιτροπή της επιλογής του κάνοντας παράλληλα προετοιμασία πάνω στο προεπιλεγμένο θέμα μέχρι την ημέρα της Συνδιάσκεψης.

Οι επίσημες γλώσσες είναι τα Αγγλικά και τα Γαλλικά. Ως γλώσσα εργασίας θα χρησιμοποιηθούν κυρίως τα Αγγλικά.

Δομικά Στοιχεία:

Την πρώτη ημέρα οι συμμετέχοντες από τις αποστολές των σχολείων (delegates) χωρίζονται σε επιτροπές (committees) και μέσα από δραστηριότητες γνωρίζονται μεταξύ τους (teambuilding) και δένονται σαν ομάδα. Τη δεύτερη μέρα διεξάγονται οι συζητήσεις στις επιτροπές (committee work), οι οποίες καταλήγουν ομόφωνα σε ένα Ψήφισμα (Resolution) ανά επιτροπή. Την τρίτη μέρα παρουσιάζονται στην Ολομέλεια (General Assembly) τα Ψηφίσματα όλων των επιτροπών και ακολουθεί διάλογος με βάση αυτά, ώστε να επικυρωθούν ή όχι από το σύνολο των delegates.
Όσα resolution εγκριθούν από την Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης θα αποτελέσουν τις προτάσεις των νέων μαθητών και θα αποσταλούν από το Ε.Κ.Ν.Ε σε πολιτικούς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.


Στόχος:

Οι προαναφερθείσες διαδικασίες που ακολουθούνται προσομοιώνουν τις εργασίες που διεξάγονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στη διάρκεια του συνεδρίου ο μαθητής αντιλαμβάνεται την αξία του λόγου, την αξία της ομάδας αλλά και την αξία του κάθε μέλους σε μια ομάδα. Ενθαρρύνεται η ενεργός συμμετοχή του καθώς δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο να ακουστούν όλες οι απόψεις και ιδέες σχετικά με κοινωνικό-πολιτικές πρωτοβουλίες. Παράλληλα ο κάθε ομιλιτής θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με νέους από διάφορα μέρη της Ευρώπης ανταλάσοντας απόψεις και κάνοντας φιλίες που συχνά αντέχουν στο χρόνο.

Σε όλους τους συνέδρους χορηγείται δίπλωμα συμμετοχής. Αντίστοιχο δίπλωμα παραδίδεται και στα σχολεία.

Αξίζει να σημειωθεί:

Οι οκτώ (8) συμμετέχοντες με την καλύτερη παρουσία στην Εθνική Συνδίασκεψη Επιλογής θα αποκτήσουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια από τις 3 διεθνείς Συνόδους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων που πραγματοποιούνται σε διάφορα μέρη της Ευρώπης κάθε χρόνο.
Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων θα γίνει από τους προέδρους των επιτροπών καθώς και από κριτική επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από διακεκριμένα μέλη του σωματείου μας από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η συμμετοχή στα στάδια της Συνδιάσκεψης συνεπάγεται αποδοχή των όρων και διαδικασιών, όπως αυτά περιγράφονται στις προσκλήσεις που αποστέλονται προς τα σχολία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πριν την έναρξη των συνεδρίων του Ε.Κ.Ν.Ε

Η αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση τυχόν προβλημάτων ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Ν.Ε

> 16σέλιδο booklet με πληροφοριες για την ιστορία και τις δράσεις του σωματείου μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας

αποστέλοντας e-mail στο eyp.greece@gmail.com

Πληροφορίες σχετικά με τις ‘Εθνικές Συνδιασκέψεις Επιλογής’ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος

Η συνδιάσκεψη έχει διάρκεια 3 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, page οι μαθητές θα ασχοληθούν στις επιτροπές τους με διαφορετικά θέματα ευρύτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Κάθε μαθητής μετά την επιβεβαίωση της συμμετοχής, θα λάβει ενημερωτικό email με οδηγίες για να δηλώσει τα βιογραφικά στοιχεία του και την επιτροπή της επιλογής του κάνοντας παράλληλα προετοιμασία πάνω στο προεπιλεγμένο θέμα μέχρι την ημέρα της Συνδιάσκεψης.

Οι επίσημες γλώσσες είναι τα Αγγλικά και τα Γαλλικά. Ως γλώσσα εργασίας θα χρησιμοποιηθούν κυρίως τα Αγγλικά.

Δομικά Στοιχεία:

Την πρώτη ημέρα οι συμμετέχοντες από τις αποστολές των σχολείων (delegates) χωρίζονται σε επιτροπές (committees) και μέσα από δραστηριότητες γνωρίζονται μεταξύ τους (teambuilding) και δένονται σαν ομάδα. Τη δεύτερη μέρα διεξάγονται οι συζητήσεις στις επιτροπές (committee work), οι οποίες καταλήγουν ομόφωνα σε ένα Ψήφισμα (Resolution) ανά επιτροπή. Την τρίτη μέρα παρουσιάζονται στην Ολομέλεια (General Assembly) τα Ψηφίσματα όλων των επιτροπών και ακολουθεί διάλογος με βάση αυτά, ώστε να επικυρωθούν ή όχι από το σύνολο των delegates.
Όσα resolution εγκριθούν από την Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης θα αποτελέσουν τις προτάσεις των νέων μαθητών και θα αποσταλούν από το Ε.Κ.Ν.Ε σε πολιτικούς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.


Στόχος:

Οι προαναφερθείσες διαδικασίες που ακολουθούνται προσομοιώνουν τις εργασίες που διεξάγονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στη διάρκεια του συνεδρίου ο μαθητής αντιλαμβάνεται την αξία του λόγου, την αξία της ομάδας αλλά και την αξία του κάθε μέλους σε μια ομάδα. Ενθαρρύνεται η ενεργός συμμετοχή του καθώς δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο να ακουστούν όλες οι απόψεις και ιδέες σχετικά με κοινωνικό-πολιτικές πρωτοβουλίες. Παράλληλα ο κάθε ομιλιτής θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με νέους από διάφορα μέρη της Ευρώπης ανταλάσσοντας απόψεις και κάνοντας φιλίες που συχνά αντέχουν στο χρόνο.

Σε όλους τους συνέδρους χορηγείται δίπλωμα συμμετοχής. Αντίστοιχο δίπλωμα παραδίδεται και στα σχολεία.

Αξίζει να σημειωθεί:

Οι οκτώ (8) συμμετέχοντες με την καλύτερη παρουσία στην Εθνική Συνδίασκεψη Επιλογής θα αποκτήσουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια από τις 3 διεθνείς Συνόδους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων που πραγματοποιούνται σε διάφορα μέρη της Ευρώπης κάθε χρόνο.
Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων θα γίνει από τους προέδρους των επιτροπών καθώς και από κριτική επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από διακεκριμένα μέλη του σωματείου μας από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η συμμετοχή στα στάδια της Συνδιάσκεψης συνεπάγεται αποδοχή των όρων και διαδικασιών, όπως αυτά περιγράφονται στις προσκλήσεις που αποστέλονται προς τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πριν την έναρξη των συνεδρίων του Ε.Κ.Ν.Ε

Η αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση τυχόν προβλημάτων ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Ν.Ε

> 16σέλιδο booklet με πληροφοριες για την ιστορία και τις δράσεις του σωματείου μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Πληροφορίες σχετικά με τις ‘Εθνικές Συνδιασκέψεις Επιλογής’ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος

Η συνδιάσκεψη έχει διάρκεια 3 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, page οι μαθητές θα ασχοληθούν στις επιτροπές τους με διαφορετικά θέματα ευρύτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Κάθε μαθητής μετά την επιβεβαίωση της συμμετοχής, θα λάβει ενημερωτικό email με οδηγίες για να δηλώσει τα βιογραφικά στοιχεία του και την επιτροπή της επιλογής του κάνοντας παράλληλα προετοιμασία πάνω στο προεπιλεγμένο θέμα μέχρι την ημέρα της Συνδιάσκεψης.

Οι επίσημες γλώσσες είναι τα Αγγλικά και τα Γαλλικά. Ως γλώσσα εργασίας θα χρησιμοποιηθούν κυρίως τα Αγγλικά.

Δομικά Στοιχεία:

Την πρώτη ημέρα οι συμμετέχοντες από τις αποστολές των σχολείων (delegates) χωρίζονται σε επιτροπές (committees) και μέσα από δραστηριότητες γνωρίζονται μεταξύ τους (teambuilding) και δένονται σαν ομάδα. Τη δεύτερη μέρα διεξάγονται οι συζητήσεις στις επιτροπές (committee work), οι οποίες καταλήγουν ομόφωνα σε ένα Ψήφισμα (Resolution) ανά επιτροπή. Την τρίτη μέρα παρουσιάζονται στην Ολομέλεια (General Assembly) τα Ψηφίσματα όλων των επιτροπών και ακολουθεί διάλογος με βάση αυτά, ώστε να επικυρωθούν ή όχι από το σύνολο των delegates.
Όσα resolution εγκριθούν από την Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης θα αποτελέσουν τις προτάσεις των νέων μαθητών και θα αποσταλούν από το Ε.Κ.Ν.Ε σε πολιτικούς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.


Στόχος:

Οι προαναφερθείσες διαδικασίες που ακολουθούνται προσομοιώνουν τις εργασίες που διεξάγονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στη διάρκεια του συνεδρίου ο μαθητής αντιλαμβάνεται την αξία του λόγου, την αξία της ομάδας αλλά και την αξία του κάθε μέλους σε μια ομάδα. Ενθαρρύνεται η ενεργός συμμετοχή του καθώς δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο να ακουστούν όλες οι απόψεις και ιδέες σχετικά με κοινωνικό-πολιτικές πρωτοβουλίες. Παράλληλα ο κάθε ομιλιτής θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με νέους από διάφορα μέρη της Ευρώπης ανταλάσσοντας απόψεις και κάνοντας φιλίες που συχνά αντέχουν στο χρόνο.

Σε όλους τους συνέδρους χορηγείται δίπλωμα συμμετοχής. Αντίστοιχο δίπλωμα παραδίδεται και στα σχολεία.

Αξίζει να σημειωθεί:

Οι οκτώ (8) συμμετέχοντες με την καλύτερη παρουσία στην Εθνική Συνδίασκεψη Επιλογής θα αποκτήσουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια από τις 3 διεθνείς Συνόδους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων που πραγματοποιούνται σε διάφορα μέρη της Ευρώπης κάθε χρόνο.
Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων θα γίνει από τους προέδρους των επιτροπών καθώς και από κριτική επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από διακεκριμένα μέλη του σωματείου μας από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η συμμετοχή στα στάδια της Συνδιάσκεψης συνεπάγεται αποδοχή των όρων και διαδικασιών, όπως αυτά περιγράφονται στις προσκλήσεις που αποστέλονται προς τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πριν την έναρξη των συνεδρίων του Ε.Κ.Ν.Ε

Η αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση τυχόν προβλημάτων ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Ν.Ε

> 16σέλιδο booklet με πληροφοριες για την ιστορία και τις δράσεις του σωματείου μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων – European Youth Parliament (Ε.Κ.Ν. – E.Y.P.) είναι ένας θεσμός που καθιερώθηκε το 1987 στο Φοντενεμπλό της Γαλλίας με στόχο, hospital
να προωθήσει την ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση. Σκοπός του είναι να δώσει σε μαθητές Λυκείου την ευκαιρία να αποκτήσουν μια πολύτιμη εκπαιδευτική εμπειρία μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα που ενισχύουν την κατάρτιση των μελλοντικών Ευρωπαίων Πολιτών και συμβάλλουν στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στα προγράμματα αυτά, hospital
οι νέοι Ευρωπαίοι εκφράζουν ελεύθερα τις προσωπικές τους απόψεις, ενώ καλούνται να πάρουν θέση πάνω σε επίκαιρα θέματα μέσα σε ένα χώρο πολιτικοποιημένο, ανεπηρέαστο ωστόσο από τα εκάστοτε κομματικά συμφέροντα. Έτσι, τους δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχουν σε μια πρακτική, ρεαλιστική εμπειρία προσομοίωσης των λειτουργιών και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

international forum in Naousa, July 2010 20th NSC, Thessaloniki 2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων αριθμεί 35 (τριάντα πέντε) σωματεία υπό την αιγίδα του, που ευθύνονται για την προώθηση των στόχων και των δράσεων του, στην εκάστοτε χώρα. Συγκροτεί 3 (τρεις) Διεθνείς συνόδους κάθε χρόνο, με τη συμμετοχή νέων 16 – 23 ετών, σε όλα τα γεωγραφικά μήκη της Ευρώπης. Από το 1989 και εξής, Ελληνικές αποστολές λαμβάνουν μέρος τακτικά κάθε χρόνο στις συνόδους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων. Ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός συμμετοχών οδήγησε το Ε.Κ.Ν. να διοργανώσει συνόδους και σε άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις, η πρώτη εκ των οποίων ήταν η Θεσσαλονίκη το 1989. Τον Μάρτιο του 1997, το Ε.Κ.Ν.Ε. διοργάνωσε την 24η Διεθνή Σύνοδο του Ε.Κ.Ν. στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Θεσσαλονίκη 1997». Η επιτυχία της Συνόδου, η εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την προετοιμασία της, καθώς και η θέληση για το άνοιγμα του θεσμού εκτός των ορίων της Θεσσαλονίκης έδωσαν το έναυσμα για την επέκταση του θεσμού και σε άλλους νομούς της χώρας. Το 2000 διοργάνωσε την 33η Διεθνή Σύνοδο στην Αθήνα με εξίσου μεγάλη επιτυχία.

Τον Απρίλιο του 2011, φιλοξενήθηκε στην Αθήνα η 66η Διεθνής Σύνοδος με τη συμμετοχή περισσότερων από 300 νέων από 31 χώρες της Ευρώπης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος- European Youth Parliament Greece (Ε.Κ.Ν.Ε.- E.Y.P. – Greece), είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο συγκροτήθηκε το 1992 (εγκεκριμένο από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, με την υπ΄ αριθμό 8671/95 απόφαση του) και εδρεύει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη (άρθρο 2 του καταστατικού). Το Ε.Κ.Ν.Ε. είναι ο επίσημος φορέας του Ε.Κ.Ν. στη χώρα μας και του έχει ανατεθεί, μεταξύ άλλων, η επιλογή και η προετοιμασία των ελληνικών αποστολών που εκπροσωπούν την Ελλάδα στις Διεθνείς Συνόδους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων.

(πηγή: http://eypgreece.org)

Όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη του Ε.Κ.Ν.Ε. αρκεί να συμπληρώσουν την αίτηση μέλους και να την στείλουν στο eyp.greece@gmail.com.